Marketingplan

Marketingplan

Veel ondernemers werken zonder een marketingplan, maar het is echt aan te raden dat wel te doen. Ik ken mijn bedrijf en mijn doelgroep wel…, maar dat dekt lang de lading niet.

Een marketingplan geeft de koers aan en voorkomt impulsieve acties die meestal onnodig geld kosten. Er zijn over het algemeen 3 redenen om een marketingplan voor op te stellen:

  1. Een strategisch marketingplan

Hierin wordt de marketingaanpak bepaalt voor de gehele bedrijfsvoering. Hoe zet u uw bedrijf in de markt en welke acties dient u te ondernemen?

  1. Een tactisch marketingplan

Dit gebruikt u om een nieuwe dienst of product in de markt te introduceren.

  1. Een operationeel marketingplan

Voor het stellen van bepaalde doelen zoals marktverbreding, het uitbreiden van uw klantenbestand, het verstevigen van uw bestaande relaties.

In een marketingplan komen een aantal belangrijke onderwerpen voor, die stuk voor stuk zeer nauwkeurig moeten worden geanalyseerd en beschreven.

Bloei Marketing gaat uit van een model van 7 stappen om tot een marketingplan te komen:

Stap 1: een duidelijke marketingdoelstelling

Zonder doelstelling geen plan. Zonder plan geen succes.
We omschrijven samen het probleem dat je op dat moment wilt aanpakken.

Stap 2: Interne analyse

Hier worden alle interne kernwaarden beschreven. De kracht van de organisatie, het product of dienst, prijsstelling, unieke kernwaarden en wat je te bieden hebt.

Stap 3: Externe analyse

In welke markt ben je actief en wat is de behoefte. Een precieze analyse van de markt, je doelgroepen en wat hen beweegt en een concurrentie analyse.

Stap 4: Confrontatie

Waar komt jouw propositie in aanraking met potentiële klanten?

Stap 5: Strategie

Op welke manier kunnen we jouw bedrijf, product op dienst onderscheidend in de markt zetten? Zetten we offline en/of online kanalen in en wat vertellen we dan?

Stap 6: Marketing mix

We kennen het allemaal wel, de 5 P’s:
Product, Plaats, Prijs, Promotie en Personen.

We gaan samen op zoek naar de ideale mix voor jou.

Stap 7: Marketing actieplan

Het plan om actief jouw markt te bewerken. Welke acties moeten we ondernemen om resultaten te behalen? Quick-wins om snel resultaat te behalen met simpele oplossingen. Maar ook complexere creatieve acties om je merk te verstevigen, op te vallen en sales te genereren.

Bloei Marketing ontwikkelt een marketingplan in nauwe samenwerking met onze klanten. De vakkundigheid en expertise van de klant vormt synergie met de commerciële ervaring en inzichten van ons. Bij de uitvoering van het marketingplan staan we naast je, denken met je mee en vullen het professioneel in. Om snel jouw marketingdoelstelling te realiseren.

Benieuwd hoe we dat met jouw bedrijf aanpakken?

Neem gerust eens contact op voor een oriëntatiegesprek.