Een SWOT analyse is een belangrijk tool om uw strategie te bepalen.

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.
Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf, dienst of product?
En wat zijn de zwakke punten?
Breng deze interne factoren in beeld.

Daarna brengen we de externe factoren Kansen en Bedreigingen in beeld.

Dit kunnen we het beste doen op basis van de formule DESTEP:

  • Demografische factoren
  • Economische factoren
  • Sociale factoren
  • Technische factoren
  • Ecologische factoren
  • Politieke factoren

Nadat alle factoren zijn bepaald gaan we de sterktes en zwaktes tegenover de kansen en bedreigingen zetten. Dit kunnen we visueel weergeven in de confrontatiematrix. Op basis van deze confrontatiematrix kunnen we een strategie bepalen.

Welke acties gaan we als eerste ondernemen en hoe kunnen we dat het beste doen?
Een SWOT analyseĀ geeft inzicht en visie. Het helpt u de koers te bepalen.

Essentieel om gericht uw bedrijf te sturen naar een optimaal resultaat.

swot analyse

 

 

swot confrontatiematrix